Veelgestelde vragen door freelancers

Je kan gratis een profiel aanmaken via de knop ‘Aanmelden’ op de homepagina (als opdrachtnemer). In je profiel kan je als freelancer je voorkeuren aanduiden op het vlak van sector, regio en notificaties via e-mail.

Kijk zeker eens in je Spam om te zien of de bevestigingsmail daarin is terecht gekomen. Nog niets ontvangen? Neem dan contact met ons op. Let zeker op de schrijfwijze van je e-mailadres.

Nadat je als freelancer / opdrachtnemer een profiel hebt aangemaakt en bent ingelogd als opdrachtnemer, dan kan je via ‘Mijn gegevens’ (menu bovenaan) wijzigingen doorvoeren in je profiel. Opgelet: de wijziging van je e-mailadres kan je om veiligheidsredenen niet zelf uitvoeren. Ben je van e-mailadres veranderd? Contacteer dan Opdrachten.be via het contactformulier.

Bij Opdrachten.be zijn wij zelf freelancers en we weten hoe belangrijk het is om als freelancer gehoord te worden. Wij sporen onze opdrachtgevers dan ook aan om alle kandidaten steeds van feedback te voorzien. Weet als freelancer echter wel dat sommige bedrijven lange aanwervingsprocedures hanteren en dat het soms kan duren alvorens je een reactie ontvangt. Ons advies is om een week na je eerste reactie even een herinneringsbericht te sturen. Vergeet ook zeker niet om meteen je contactgegevens te delen. Ongepaste reacties van opdrachtgevers (bijvoorbeeld agressief of weinig professioneel taalgebruik) kunnen gemeld worden via het contactformulier.

Afhankelijk van de manier waarop de opdracht op het platform Opdrachten.be is terecht gekomen, onderscheiden we de volgende types opdrachten: – interne opdrachten: dit zijn opdrachten die rechtstreekse opdrachtgevers zelf op Opdrachten.be plaatsen – als freelancer kan je op deze opdracht reageren via de chatbox onder de opdracht (interne opdrachten zijn voorbehouden voor PRO-abonnees). – Externe opdrachten: dit zijn opdrachten die Opdrachten.be zelf op het internet vindt, manueel analyseert en doorplaatst op het eigen platform (uitsluitend opdrachten die vrij toegankelijk op het internet circuleren). De freelancer die op Opdrachten.be wil reageren op de externe opdracht wordt via een link doorverwezen naar de oorspronkelijke pagina. (externe opdrachten zijn voorbehouden voor PRO-abonnees). – Partner opdrachten: dit zijn opdrachten die aangeboden worden door tussenpersonen (recruiters, interimkantoren, outsourcingfirma’s…). Het gaat ofwel om opdrachten waarbij er rechtstreeks wordt doorverwezen naar de website van de tussenpersoon of opdrachten waarbij Opdrachten.be optreedt als boodschapper.

 dienst ‘CV Check’ precies?Opdrachten.be heeft niet alleen de ambitie om freelance opdrachten aan te bieden maar wil jou als freelancer ook ondersteunen in jouw groei. Schakel je als freelancer over op een PRO-abonnement, dan heb je recht op een CV Check. Concreet houdt dit in dat Opdrachten.be een analyse zal maken van jouw CV of portfolio en aanbevelingen zal formuleren ter verbetering. Op het moment dat je PRO-abonnee wordt, krijg je meer informatie over hoe je jouw CV of portfolio kan bezorgen aan ons.

Opdrachten.be heeft niet alleen de ambitie om freelance opdrachten aan te bieden maar wil jou als freelancer ook ondersteunen in jouw groei. Schakel je als freelancer over een PRO-abonnement, dan krijg je toegang tot een chatkanaal waar je in contact kan komen met andere freelancers. De bedoeling is om een community aan te bieden waar je als freelancer terecht kan met jouw vragen en bezorgdheden. Op het moment dat je PRO-abonnee wordt, krijg je meer informatie over de toegang tot het “Durf-te-vragen-chatkanaal”.